Aborygeni stworzyli najstarszą cywilizację

Kategoria

Z najnowszych badań DNA wynika, że najstarszą cywilizację stworzyli… Aborygeni. Kultura najstarszych mieszkańców Australii funkcjonuje nieprzerwanie od 50 tys. lat.

Badania zostały przeprowadzone przez genetyków z Uniwersytetu w Kopenhadze. Przebadano materiał od 83 Aborygenów i 25 Papuasów. Badanie wykazało więzi pokrewieństwa między tymi osobami a pierwszymi przedstawicielami Homo sapiens, którzy zjawili się w Australii i żyli tam przez 4 tys. lat prawie w kompletnej izolacji.

Praojcowie Aborygenów, wędrując w kierunku Australii, łączyli się i mieszali z innymi grupami ludzkimi. Był wśród nich nieznany jak dotąd gatunek, który został wchłonięty przez Homo sapiens. Jego przedstawiciele odpowiadają za 4% genomu żyjących współcześnie Aborygenów. Badacze twierdzą, że ludzie z tego gatunku nie różnili się wiele od Homo sapiens, podobnie jak Neandertalczycy, od których pochodzą współcześni Europejczycy i Azjaci.

Genetycy twierdzą, że Homo sapiens nie przeszli żadnej „magicznej” mutacji, która zmieniła ich w ludzi. W tamtym czasie istniało więcej gatunków, które charakteryzowały się zbliżonymi zdolnościami i mogły się krzyżować, co też często miało miejsce.

Foto: domena publiczna

Komentarze