Tańsza ropa dzięki dostawom z Iranu

Kategoria

Grupa Lotos zrealizuje już drugą dostawę ropy pochodzącej z National Iranian Oil Company. Irański surowiec jest dostarczany tankowcami z portu przeładunkowego na Kharg Island w Zatoce Perskiej. Kolejny milion baryłek o wartości rynkowej blisko 230 milionów złotych zostanie wyekspediowany do Polski już 10 stycznia. Będzie to druga dostawa, poprzednio, w sierpniu ubiegłego roku do gdańskiego Naftoportu trafiło w sumie 2 miliony baryłek.

W Polsce dzięki sieci rurociągów ropa jest dostarczana do przerobienia w rafineriach PKN Orlen i Grupy Lotos. Dzięki modernizacjom Polskie rafinerie są w stanie przetwarzać wiele gatunków ropy, możliwa jest dywersyfikacja dostaw ropy a przez to uzyskanie lepszych cen zakupu surowca oraz zwiększenie bezpieczeństwa dostaw.

Rozważane jest podpisanie długoterminowej umowy na dostawy surowca z Iranu, a nawet wykorzystanie zbiorników Naftoportu do wykorzystania handlowego (tradingu), magazynowania i przeładunku ropy w basenie Morza Bałtyckiego.

Iran mógł powrócić na rynek handlu ropą dzięki podpisaniu w 2015 roku porozumienia z sześcioma światowymi mocarstwami o złagodzeniu sankcji gospodarczych, w zamian za ograniczenie swojego programu nuklearnego.

Zdjęcie: public domain

Komentarze